Jürgen Brüning Filmproduktion
Luckauer Str.3, 10969 Berlin, Germany
Phone: +49 1757374157
Producer Jürgen Brüning - jbruening@snafu.de
Director Shu Lea Cheang - shulea@earthlink.net